سفر و گردشگری

سفر و گردشگری

آرش لند

ایرانگردی

طبیعتگردی

سفر و گردشگری

آرش لند

ایرانگردی

طبیعتگردی

سفر و گردشگری

آرش لند

ایرانگردی

طبیعتگردی

سفر و گردشگری
آرش لند
ایرانگردی
طبیعتگردی
سفر و گردشگری
آرش لند
ایرانگردی
طبیعتگردی


سفرنامه کرمانشاه (سفر و گردشگری)

روز سه شنبه، ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه قرار بود سوار اتوبوس کرمانشاه بشم و راهی این شهر زیبا، ولی اتوبوس با یه ربع تاخیر حرکت کرد و بالاخره ساعت ۶/۵ عصر رسیدم ترمینال کاویانی ولی واقعن خسته شدم. ‌ ‌ شاید باورتون نشه من انقدی که تو برنامه عیدمون که از تهران تا ساحل دَرک بود و نزدیک ۶۰۰۰ هزار کیلومتر با ماشین رفتیم خسته نشده بودم که تو مسیر تهران به کرمانشاه خسته شدم. ‌ نمیدونم شاید دلیلش بخاطر این بود که لحظه شماری میکردم که به این شهر زیبار برسم و ببینم البته رانندمون هم یه آدم فس فسی‌ای بود که نگو‌ ...